Verkeerslichten.info

Verkeerslichten.info


 

Ergernis door (mogelijk) verkeerd werkende verkeerslichten ?
Is er onderweg ergens een verkeerslicht gesignaleerd dat mogelijk niet goed werkt (u moest heel lang wachten, andere richtingen krijgen vaker groen, verkeerslicht springt op rood zonder reden, gevaarlijke situatie etc.etc.) dan kunt u nu hier aangeven waar deze zich bevindt.

Wat gebeurt ermee:
De gegevens worden één op één doorgestuurd naar de overheid waarmee de afspraak wordt gemaakt om het betreffende verkeerslicht te controleren. Hoe meer  'hits' een verkeerslicht heeft, hoe meer noodzaak voor de overheid om dat verkeerslicht te controleren.

billboardDoel:

  • het aantal ergernissen wordt teruggedrongen
  • de veiligheid wordt verbeterd
  • brandstof/kosten worden bespaard
  • CO2 reductie
  • vlottere doorstroom en dus minder file

Hoe werkt het ?
Klik onder de kaart op "nieuw verkeerslicht" en klik vervolgens op de kaart waar het verkeerslicht zich bevindt totdat het is ingezoomd. Vink vervolgens aan wat het probleem is. U kunt ook uw stem uitbrengen op reeds aangemaakte verkeerslichten.  U kunt daarbij uw eigen klacht invoeren.

Dank voor uw inbreng. Alleen met uw steun bereiken we succes !!!